Phụ gia bê tông ngày nay được sử dụng phổ biến và là một thành phần không thể thiếu khi muốn thay đổi tính chất sử dụng của bê tông. Khi cho một lượng nhỏ vào hỗn hợp bê tông sẽ làm thay đổi tính chất công nghệ của bê tông hay tính chất sử dụng của bê tông đã hóa rắn theo ý muốn, tăng tính lưu động của hỗn hợp bê tông, giảm lượng dùng nước và xi măng, điều chỉnh thời gian ninh kết và đông cứng nâng cao cường độ và tính chống thấm của bê tông. Dưới đây là một số loại phụ gia bê tông được sử dụng phổ biến ở Việt Nam

Một số loại phụ gia bê tông được sử dụng phổ biến

1. Phụ gia chống thấm

Là loại phụ gia để giảm mức độ truyền dẫn hơi nước ẩm tiết ra trong dạng lỏng hay hơi nước từ trong bê tông hay đi qua bê tông. Phụ gia chống thấm thường bắt nguồn từ các loại vật liệu hạt nhỏ có tính pozzolanic nghĩa là nó có thể phản ứng với hydroxide canxi được giải phóng từ sự thủy hóa xi măng để tạo ra một thành phần có tính xi măng chèn vào các lỗ trống.

chống thấm Sika Latex

>>> Phụ gia chống thấm Sika Latex

2. Phụ gia đông cứng nhanh

Là phụ gia mà khi cho vào hỗn hợp bê tông có tác dụng rút ngắn thời gian ninh kết của hỗn hợp bê tông. Sử dụng để trợ giúp đổ bê tông trong thời tiết lạnh, cho phép kết thúc việc đổ bê tông và có thể tháo dỡ ván khuôn sớm. Phụ gia đông cứng nhanh có thể dùng trong điều kiện để trám chỗ rò rỉ do áp lực nước, kết thúc việc sữa chữa kết cấu sớm hơn.

phụ gia rút ngắn thời gian ninh kết

 

Phụ gia đông cứng nhanh có tác dụng làm tăng nhanh quá trình ninh kết tăng nhanh cường độ bê tông trong thời gian đầu nhưng nó có thể làm giảm cường độ lâu dài của bê tông.

 

3. Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết

Là phụ gia mà khi cho vào hỗn hợp bê tông có tác dụng kéo dài thời gian ninh kết của hỗn hợp bê tông. Các chất kéo dài thời gian ninh kết được kiến nghị sử dụng trong những trường hợp sau đây:

– Thi công trong thời tiết nóng
– Vận chuyển đường dài
– Bê tông trộn sẵn
– Bê tông bơm
– Vữa trát phun
– Các tấm bê tông mỏng tránh lộ cốt liệu sau khi đổ
– Thi công phụt

 

phụ gia kéo dài thời gian ninh kết

>>> Xem thêm: Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết

4. Phụ gia giảm nước

Là những phụ gia cho phép giảm nước trong khi trộn để có cùng tính dễ đổ hoặc tăng tính dễ đổ với cùng hàm lượng nước.

Giúp cải thiện khả năng biến dạng của vữa và bê tông tươi dưới tác dụng của phương diện đầm. Phụ gia giảm nước là những sản phẩm hữu cơ có khả năng giảm sức căng trên bề mặt,hoặc ở giữa những mặt của chất lỏng của nước nói riêng. Bôi trơn các hạt xi măng, các hạt xi măng sẽ tách rời nhau. Sự phân tán đó tạo điều kiện cho việc làm ướt và thủy hóa.

5. Phụ gia hóa dẻo

Phụ gia hóa dẻo có thể làm giảm lượng nước trong khi trộn hỗn hợp bê tông rất nhiều, nhưng nó khác với loại phụ gia giảm nước bình thường là nó không ảnh hưởng tới thời gian ninh kết của bê tông. Bởi vậy nó có thể tạo ra các loại bê tông có độ linh động cao.

Phụ gia siêu dẻo thường sử dụng với mục đích:

– Tăng tính linh động của hỗn hợp bê tông mà vẫn giữ tỷ lệ N/X cố định.

– Tăng cường độ của bê tông bằng cách giảm lượng nước. Thế hệ phụ gia siêu dẻo đầu tiên có thể giảm nước được 25%, ngày nay có loại giảm được 30% nước và có loại giảm được 40% nước.